Covid-19: Nye tiltak og anbefalinger

25. oktober: Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, og ett 60 talls personer i karantene. De fleste smittetilfeller kan spores tilbake til ett tilfelle, men med det antallet personer som nå er i karantene har kommunen i samråd med folkehelseinstituttet vurdert behovet for tiltak i Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


- Skoler og barnehager drives fortsatt på gult nivå og holdes åpent som vanlig.
- Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres, men med stor oppmerksomhet på smittevernregler og spesielt på avstand mellom voksne.

Vi har følgende tiltak og anbefalinger for de kommende to ukene:

- På Oppdal Helsesenter forlenges besøksforbudet til 6. november.

- Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 avlyses.
Ny dato og sted for vaksinering vil bli annonsert. Personer som har bestilt time må bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart.

- Vi anbefaler alle bedrifter om å innføre hjemmekontor hvis mulig og å unngå fysiske møter.

- Alle arrangement der voksne samles anbefales utsatt. Dette gjelder ikke arrangement hvor det er fast seteplassering og hvor det er minimum 1 meter avstand mellom gjestene. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

- Anmoder befolkningen om å vurdere nødvendigheten av private sammenkomster. Dersom man må samles, bør det ikke være mer enn 10 personer tilstede. Minner om 1-metersregelen og håndhygiene.

- På serveringssteder minner vi om at det i følge covid19-forskriften kun kan holdes åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer at bedriften skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meter avstand til personer i annen husstand, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og renhold og at disse overholdes. Serveringssteder som har sjenkebevilling skal ta opp bestilling av alkohol og servere ved bordbestilling og det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er også krav om at det registreres kontaktopplysninger til de som samtykker til det. Dette anmoder vi også om at serveringssteder uten sjenkebevilling gjør. Innehaver bør anmode alle besøkende om å skrive seg på liste med kontaktinfo og ankomsttid.
Alle besøkende bes sørge for å holde avstand i kø.

- På butikker anmoder vi om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.


Vi oppfordrer alle til å vise ekstra forståelse og omsorg for hverandre, ikke fordele skyld eller rette korrigerende finger men bidra til at vi nå får snudd denne trenden med økende smitte.


Publisert: 25.10.2020
Sist endret: 25.10.2020 16.32