Ingen nye covid-19-smittede

5. februar 2021: Det er ikke registret noen som er smittet av covid 19 i Oppdal den siste tiden. Det er i dag ingen som sitter i isolasjon eller smittekarantene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Denne uken er det 77 personer som har testet seg, dette er det laveste tallet på antall testede på en uke siden desember.

Vaksineringen er i gang, og denne uken ble det startet med vaksinering av hjemmeboende over 85 år, samt andre dose på flere av de som tidligere er vaksinert. Denne uke ble det satt 144 doser. Neste uke er det meldt at kommunen vil motta 132 doser. De som skal vaksineres vil bli kontaktet av kommunens vaksinasjonsgruppe.

Den 25. januar ble det foretatt en endring av covid 19- forskriften. Endringen medfører at det nå er stilt krav i forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift også på kjøpesentre og butikker. Reglene innebærer at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer maksimalt som kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Oppdal kommune har mottatt brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet hvor det fremgår at kommunene oppfordres til å føre tilsyn med disse virksomhetenes etterlevelse av krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.


Publisert: 05.02.2021
Sist endret: 05.02.2021 15.17