Tilskudd til idretts- og kulturarrangement

Du kan nå søke tilskudd til idretts- og kulturarrangement som avholdes 2. halvår 2019. Frist: 15. Mai.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd av Oppdal kommune til større idretts- og kulturarrangement for 2. halvår 2019. Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

    • Budsjett.
    • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
    • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Ordningen er for arrangement som avvikles 2. halvår 2019. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Søknadene behandles av formannskapet etter forberedelse fra administrasjonen.

Søknad sendes ved e-post til post@oppdal.kommune.no eller ved post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.


Publisert: 26.04.2019
Sist endret: 26.04.2019 09.33