Tilskudd til inkludering av barn og unge

Søknadsportalen for 2023 er nå åpnet for søknader. Offentlige, frivillige og private kan søke.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Laveste søknadsbeløp er kr 50 000 per aktivitetstype per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan det være et høyere minstebeløp og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd dere kan søke om.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Det kan søkes om tilskudd til følgende aktivitetstyper: 

   • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
   • Jobbtilbud og veiledning
   • Utstyrssentral
   • Lokal fritidskasse
   • Kultur- og aktivitetskort
   • Aktivitetsguide
   • Los/ungdomslos
   • Åpen møteplass
   • Utprøving av arbeidsmodeller
   • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
   • Annen lokal aktivitet
   • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt. 

Søknadsportalen og mer informasjon finner du her: 

Søk her! 

Spørsmål? Kontakt Sjur Vammervold på sjur.vammervold@oppdal.kommune.no eller tlf: 90695579


Publisert: 21.10.2022
Sist endret: 21.10.2022 15.46