Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid-19 i Oppdal siden onsdag 17. mars. De aller fleste som før helgen satt i karantene ble testet torsdag og fredag, og har nå avsluttet sin karantene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneoverlegen innførte med hjemmel i smittevernloven forskrift om lokale tiltak som trådte i kraft onsdag 17. mars. Forskriften gjelder i utgangspunktet til 24. mars, men koronagruppen har i dag foretatt en gjennomgang for å se på om enkelte virksomheter kan åpne tidligere.

Tiltak som iverksettes i en kommune skal alltid være nødvendig av hensyn til smittevernet, og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Samtidig er det poengtert fra sentrale myndigheter at man i størst mulig grad skal unngå å ramme barn og unge med de tiltak som gjennomføres. Etter en nedstengning er det viktig med en gradvis og kontrollert gjenåpning. 

Med bakgrunn i en ny vurdering har koronagruppen i dag kommet til at det ikke lenger er behov for å holde skiheisen stengt. Oppdal skiheis har lite besøk av tilreisende i midtuke, slik at den av hensyn til smittevernet kan være åpen. Det er da lagt vekt på at dette er en aktivitet som foregår utendørs og det er viktig for barn og unge at de kan få benytte seg av tilbudet i Oppdal skiheis gjennom uka. 


Smittevernet er allikevel det viktigste å ivareta, og kommuneoverlegen har i dag vært i dialog med daglig leder i Oppdal skiheis, både for å se på smitteverntiltak nå til uka, men også for å starte en vurdering av hvordan man kan ivareta smittevernet og samtidig holde åpent i påsken. Dette vil det ses nærmere på i løpet av uka. 

Øvrige tiltak som er fastsatt i forskriften skal fortsatt gjelde, men med en kontinuerlig vurdering av om enkelte virksomheter kan åpne tidligere. 

Det er stor smitte i enkelte deler av landet, og det er den britiske mutasjonen av viruset som nå er dominerende. Koronagruppen vil anmode om at man nå tilstreber å ha 2 meter avstand til andre. Dette fordi den britiske virusmutanten smitter lettere enn den opprinnelige.  

De neste to ukene står vi i vår kommune ovenfor en risikosituasjon, med tanke på tilstrømmingen av folk som forventes. Det er derfor viktig at man nå foretar en kontrollert gjenåpning, for å redusere smitterisiko fremover. Koronagruppen vil samtidig presisere at dersom det kommer flere smittetilfeller med ukjent smittekilde, så er det lav terskel for å gjeninnføre strenge lokale tiltak.  

Det er viktig at alle i Oppdal nå overholder avstand, ivaretar god håndhygiene og bruker munnbind. Det er viktig å huske på at selv om man bruker munnbind, så kan man ikke redusere avstanden til andre. Dersom man skal handle, oppfordres det til at dette gjøres av kun en fra hver husstand. 


Publisert: 21.03.2021
Sist endret: 21.03.2021 15.48