Ny positiv covid 19-test

En ny person er i dag bekreftet smittet av covid 19. Denne personen tilhører den gruppen som var til Kvitfjell med Oppdal videregående skole, og har vært i karantene siden fredag 12. mars. Vedkommende er smittesporet, og 1 person er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlem er satt i ventekarantene i påvente av negativt testresultat.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det viser seg at en av de som testet positivt i går var på Toyota Slettum Bil mandag 8. mars i tidsrommet 09.00 til 10.30. De ansatte på Toyota Slettum Bil som var i nærkontakt med vedkommende er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil negativt testresultat på nærkontakt. Vedkommende som er smittet satt i sofagruppen på Toyota Slettum Bil mandag 8. mars i perioden 09.00 – 10.30. I følge den smittede satt det en ung jente ved siden av henne i ca. 5 minutter. Koronagruppen har i samarbeid med Toyota Slettum Bil prøvd å kartlegge denne personen uten å lykkes. En ber om at vedkommende selv tar kontakt med koronagruppen og bestiller seg en test.

En av de som ble bekreftet smittet i går hadde også tatt en test på fredag, og denne testen hadde ikke vedkommende fått svar på. Koronagruppen tok på ny kontakt med den personen som ble bekreftet smittet sent lørdag kveld, og personen opplyser om at da han stod i testkø kom det en person fra motsatt retning som uriktig gikk foran vedkommende. Koronagruppen bestemte at vedkommende som fikk påvist positiv test på lørdag måtte testes på nytt, og ny test viser negativt resultat. Det betyr at det kan ha skjedd en forbytting mellom prøvene, og at vedkommende som testet positivt i helgen fikk feil testresultat, og at dette var testen til vedkommende som testet positivt i går.

Personen som fikk påvist feil testresultat er den personen som har barn i Midtbygda barnehage, og som har en ektefelle som jobber på Oppdal Ungdomsskole og som også hadde undervist en gruppe på Aune barneskole. Ektefellen ble betraktet som smittet fordi vedkommende hadde forkjølelsessymptomer, og en rekke elever og lærere ble satt i karantene. Disse gikk ut av karantene på mandag, da læreren testet negativt. Nå viser det seg at også ektefellen er negativ for covid 19, og det har derfor ikke vært noen kjente smittede innom Midtbygda barnehage. Også flere andre ble feilaktig satt i karantene etter nærkontakt med denne personen. Alle disse er nå varslet og er ute av karantene.

Oppdal kommune ser alvorlig på hendelsen. Det er startet en grundig og systematisk gjennomgang av uønsket hendelse og prosedyrene for testing og innsending av prøver for å forebygge at dette kan skje igjen. Det er nå sørget for at det alltid vil være en vakt som holder orden på køen på teststasjonen. Kommunen vil presisere at ingen på teststasjonen kan klandres for hendelsen. Det var mange som skulle testes på fredag, og det ble lagt et stort press på teststasjonen for å gjennomføre tester.

Hendelsen fikk store konsekvenser for store deler av Oppdals befolkning og Oppdal kommune vil beklage til alle som ble berørt av dette.
Personen er nå ute av isolasjon. Dette har imidlertid ingen betydning for hastevedtaket som ble vedtatt i går ettermiddag. Oppdal har fortsatt flere som er smittet av covid 19, og situasjonen er fremdeles noe uoversiktlig.

Det er kommet flere henvendelser til koronagruppen med spørsmål om hvorfor skoler og barnehager nå ikke er på rødt nivå. Dette begrunnes med at terskelen for å innføre rødt nivå på skoler og barnehager ifølge sentrale myndigheter skal være svært høy. Så lenge det ikke er påvist smitte blant barn, elever eller ansatte på barnehage eller skole er det ikke grunnlag for å innføre rødt nivå.

Det er viktig å innføre målrettede tiltak som i minst mulig grad berører barn og unge, samtidig som vi opprettholder gode smitteverntiltak også for disse gruppene. Hvis det oppstår smitte blant barn, elever eller ansatte på barnehage eller skole, vil kommunelegen i samråd med sentrale myndigheter vurdere om det skal innføres rødt nivå eller om en skal fortsette på gult nivå. Rødt nivå betyr ikke at barnehagen eller skolen blir stengt, men at det gjennomføres begrensninger blant annet i gruppestørrelse og økt bruk av hjemmeundervisning.


Publisert: 17.03.2021
Sist endret: 17.03.2021 17.20