Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April

Det er ikke registrert nye smittede av covid 19 den siste tiden. Ingen i Oppdal sitter nå i isolasjon eller smittekarantene. Krisestaben i Oppdal ble i dag avviklet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ifølge NRK er det nå påvist en ny mutasjon i forbindelse med et utbrudd på Steinkjer. Dette er en californisk mutasjon, og blir ansett som en mer smittsom variant enn det opprinnelige viruset.

Siden det ikke er noen smitte i Oppdal nå, er det ingen grunn til å ha noen lokale regler eller anbefalinger. Selv om det ikke er påvist smitte i Oppdal i dag, vet vi at smitten raskt kan spre seg med nye og mer smittsomme mutasjoner. Koronagruppen anmoder derfor befolkningen om å følge nasjonale anbefalinger nøye og begrense sosial kontakt.

Regjeringen la i går frem nye tiltak som lemper litt på de tiltak som har vært gjeldende de siste ukene.

Fra den 16. april gjelder følgende anbefalinger:
• Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.
• Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
• Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
• Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
• Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
• Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
• Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
• Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
• Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.
• Hjemmekontor for alle som har mulighet.
• Handelsnæringen kan være åpen med smitteverntiltak, jfr. egen bransjestandard og krav i forskrift.
• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
• Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
• Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
• Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
• Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
• Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Følgende regler gjelder:
• Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner anbefales utsatt eller avlyst.
• Reglene for arrangement er som følger:
- Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
- Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
- Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
- Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
- Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
- Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.
• For serveringssteder, uteliv og arrangementer med skjenkebevilling er det kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp er klokka 22.00. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Det nærmer seg russefeiring, og statsforvalter har gått ut med følgende gode råd til russen:
• Heng med de samme over tid og i mindre grupper.
• Ikke la noen stå igjen alene
• Vær ute med gjengen, ikke inne.
• Hold avstand til andre.
• Hold deg hjemme hvis du er syk.
• Er du i tvil – test deg.
• Synker smitten kan vi slippe mer opp, følg derfor med på smittevernrådene.

Når det gjelder 17. mai er det ikke kommet noen sentrale anbefalinger om denne dagen. Regjeringen sa i går at de vil vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjennomåpningsplan i løpet av mai måned.


Publisert: 14.04.2021
Sist endret: 14.04.2021 14.08