Tilskudd til kultur- og idrettsarrangement

Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune til store idretts- og kulturarrangement 2. halvår 2022.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

    • Budsjett.
    • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
    • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Søknadene behandles av formannskapet etter forberedelse fra administrasjonen.

Søknad sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2.

Frist for søknader om tilskudd til tiltak som arrangeres 2. halvår 2022 er 28.04.2022


Publisert: 11.04.2022
Sist endret: 11.04.2022 14.44