Sommerjobb for ungdom 2023

Nå kan lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


På vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter kan Oppdal kommune i 2023 søke Trøndelag fylkeskommune om inntil 10 tilskudd til sommerjobb for ungdom i 2023. Innen 11.4.2023 kan bedrifter og kommunale enheter melde sin interesse til kommunen for å delta i ordningen i dette skjemaet: https://forms.office.com/e/LhSuMDqadj 

Mer informasjon om ordningen: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/tilskudd-til-sommerjobb-for-ungdom-2023/

Kommunen sender samlet søknad til fylkeskommunen innen 30.4.2023. Søkere får svar innen 16.5.2023.

Kontaktperson i Oppdal kommune:
Heidi Hokseng
rådgiver næring og bærekraft
E: heidi.hokseng@oppdal.kommune.no
M: 91896031


Publisert: 18.01.2023
Sist endret: 18.01.2023 14.25