Hvordan har vi det i Oppdal ?

Hvordan står det til med folkehelsa til Oppdalinger ? Hva er våre styrker og utfordringsområder ? Hvordan kan dette knyttes til FN`s bærekraftsmål. Dette kan du lese om i dokumentet OSS I OPPDAL.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunen skal ha oversikt over hva som påvirker helsa til befolkningen og hvordan befokkningen har det. Derfor vil det hvert fjerde år utarbeides en rapport om hvordan det står til med helsa til befolkningen og hva som er utfordringer og styrker i kommunen. Dokumentet OSS I OPPDAL, er en kortversjon av et større dokument som gir et bilde på hvordan befolkningen har det, hva som er de 3 største utfordringene og hvilke styrker i kommunen har. Bakgrunnen for at vi har valgt ut 3 utfordringsområder er at vi må konsentrere innsatsen mot noen få områder for å lykkes. Det er nok flere utfordringer i kommunen og de skal vi selvsagt også arbeide med, men det er disse tre som skal ha hovedfokus i en fireårsperiode. Dokumentet viser også hvordan folkhehelse er knyttet til hvert av FN`s bærekraftsmål.Les mer her


Publisert: 06.03.2023
Sist endret: 06.03.2023 14.46