Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Hvem kan søke?

   • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
   • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
   • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
   • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
   • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
   • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
   • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. 

Hva kan du søke om tilskudd til? 

   • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
   • Jobbtilbud og veiledning 
   • Utstyrssentral
   • Lokal fritidskasse
   • Kultur- og aktivitetskort 
   • Aktivitetsguide 
   • Los/ungdomslos 
   • Åpen møteplass 
   • Utprøving av arbeidsmodeller 
   • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 
   • Annen lokal aktivitet 
   • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner. 

Bufdir forvalter ordningen og alle søknadene skal sendes inn gjennom Bufdir sin søknadsportal. 

Søknadsfristen er 17. desember 2021. 

Utlysning og søknadsskjema for 2022   Generell informasjon om ordningen. 

 


Publisert: 22.11.2021
Sist endret: 22.11.2021 09.57