Vedtok nytt overnattingsforbud

Formannskapet gjorde i dag 26. mars følgende vedtak om forbud mot overnatting i Oppdal:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 bokstav d, jfr. kommunens delegeringsreglement vedlegg 3 pkt. 4-1 fatter formannskapet følgende vedtak:

1. Personer som ikke bor fast eller har sitt arbeidssted i Oppdal, forbys å overnatte i kommunen.

Det gjøres unntak for personer som har eldre og/eller syke familiemedlemmer boende i kommunen, og som kommer til Oppdal for å ivareta disse.

Det gjøres videre unntak for barn/fosterbarn/foreldre/fosterforeldre som overnatter i kommunen for å gjennomføre fastsatt samvær/oppholdstid etter barneloven/barnevernloven.

Det oppfordres til at de grupper det er gjort unntak for tar særlig hensyn til å begrense smittespredning ved å unngå unødvendig kontakt med andre.

2. Vedtaket trer i kraft 27.03.20 klokka 12.00 og avløser kommuneoverlegens vedtak av 20.03.20. Dette innebærer også at karanteneplikten for de som etter dette vedtaket er satt i karantene oppheves. Vedtaket gjelder til 03.04.20 klokka 12.00.

Dette ble vedtatt med 5 stemmer av representantene til Sp, V, KrF

Et mindretall på 2, Høyre og Arbeiderpartiet, stemte for følgende:

Kommunestyret vedtar på nåværende tidspunkt ingen lokale begrensinger i folks bevegelsesfrihet i medhold av smittevernloven § 4-1. Oppdal kommune forholder seg til de sentrale råd og forskrifter.


Publisert: 26.03.2020
Sist endret: 26.03.2020 14.10