Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – i Oppdal kommune. Fastsatt av Kommuneoverlegen i Oppdal kommune den 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen.

§ 2. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
  b) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent:
      1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  c) Svømmehall, spaanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
      1. skolesvømming.
      2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  d) Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssenter.
  e) Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  f) Museet.
  g) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.

§ 3. Forbud mot arrangement
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13 i covid-19-forskriften, med unntak av begravelser, bisettelser.

§ 4. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater.

§ 6. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring.
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forksriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.
Endret ved vedtak datert 21.03.21. Endringen trer i kraft 22.03.21 klokka 00.00


Publisert: 21.03.2021
Sist endret: 21.03.2021 16.23