Langtidsopphold i sykehjem

Kommunestyret har vedtatt forskrift til lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem mm. som trådte i kraft 1. januar 2017.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Den nye forskriften skal ha virkning fra 1. juli 2017.

Mer informasjon om lovendringen og den vedtatte forskriften leser du her:


Publisert: 04.07.2017
Sist endret: 04.07.2017 08.36