Innbyggerundersøkelse om bærekraft

Oppdal kommune er opptatt av at innbyggerne får være med å påvirke utviklingen i kommunen. I september gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse om bærekraft sammen med Trøndelag fylkeskommune. Vi oppfordre alle som får SMS med invitasjon til det nettbaserte spørreskjemaet om å sette av de 6-7 minuttene det tar å svare.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Respons Analyse har fått oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen og sikre alle deltakeres anonymitet. Respons Analyse vil trekke ut to vinnere av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen.

Mer informasjon om innbyggerundersøkelsen finner du på Trøndelag fylkeskommune sine nettsider: trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/barekraftige-byer-og-lokalsamfunn--en-innbyggerundersokelse-fra-trondelag-fylkeskommune/


Publisert: 06.09.2023
Sist endret: 06.09.2023 11.56