Ingen nye smittetilfeller

6. november: Det er de siste dagene ikke bekreftet noen nye smittetilfeller. Det er i dag 4 personer som sitter i isolasjon etter at de er påvist smittet av covid 19. En person sitter fortsatt i karantene, da vedkommende er husstandsmedlem med en som tidligere er positiv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Koronagruppen har i dagens møte vurdert lokale tiltak utover de nasjonale tiltak som kom i går. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå, ser ikke koronagruppen grunn til å ha noen tiltak som strammer inn ytterligere. Dette vil vurderes fortløpende dersom smittesituasjonen endrer seg. Når det gjelder hjemmekontor er dette noe som må vurderes av hver enkelt arbeidsgiver. De arbeidsplasser som kan overholde smitteverntiltak kan nå vurdere å ha arbeidstakere på jobb igjen. Koronagruppen oppfordrer både ledelse og arbeidstakere til å ta ansvar for å holde avstand, og begrense de personer en har nærkontakt med. Større grupper i spisepause bør unngås.

Koronagruppen har vurdert besøksforbudet på Oppdal helsesenter på nytt. Slik situasjonen er nå er det ikke lenger et besøksforbud, men Helsesenteret går tilbake til tidligere ordning hvor besøkende må avtale tid på forhånd og registrere seg ved ankomst.

Koronagruppen har mottatt spørsmål fra enkelte bedrifter når det gjelder julebord. Koronagruppen minner om de nasjonale reglene som sier at kun 20 stykker kan samles ved private arrangement i leide eller offentlige lokaler. Samtidig er det råd som oppfordrer nordmenn til å unngå sosial kontakt og holde seg hjemme. Koronagruppen ber hver enkelt arbeidsgiver vurdere nøye om smitteverntiltak kan overholdes ved julebord, og foreta en selvstendig vurdering av nødvendigheten opp imot de nasjonale regler og råd som foreligger.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å overholde de nasjonale anbefalinger. Disse er følgende:

  • alle anbefales i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

 Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

  •  Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
  •  Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

 Skoler/barnehager:

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Slik smittesituasjonen er nå, er Oppdal videregående skole og de øvrige skoler/barnehager i Oppdal på gult nivå.

I tillegg er det gitt følgende regler som gjelder for hele landet:

 Sammenkomster og arrangementer:

  • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
  •  På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 Uteliv:

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

 Karantene og reiser:

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

 Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

 Når det gjelder vaksineringen for influensa. Se på hjemmesida til Oppdal kommune.

Og til slutt, tenk etter om du kjenner noen som sitter alene. Ta en telefon og en prat. Det er helt smittefritt.


Publisert: 06.11.2020
Sist endret: 06.11.2020 15.24