Registrering av gamle bygninger

Det ble satt i gang registrering av gamle bygninger i Oppdal på 1980-tallet, en del ble også registrert sommeren 1998. Sommeren/høsten 2016 skal vi sluttføre dette registreringsarbeidet. Registreringen er en del av et landsomfattende tiltak og blir utført i samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og riksantikvaren.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Riksantikvaren ønsker at alle hus som opprinnelig er fra før 1900 skal registreres i SEFRAK-registeret.

Formålet er å skaffe fram allment kulturhistorisk stoff av verdi for arbeidet med miljøbevaring, vernearbeid og planarbeid i kommunen, og ikke minst for alle som søker kunnskap om den kulturhistoriske bakgrunnen i bygda vår. At bygningen blir registrert i SEFRAK betyr imidlertid ikke at den blir verna eller at det legges andre begrensninger på utvikling/byggetiltak. En SEFRAK-registrering er også en fordel dersom du vil søke om midler fra f.eks. kulturminnefondet eller Uni-stiftelsen

 

I Oppdal kommune gjenstår området fra og med gårdene Bø og Svartøya og videre vestover til kommunegrensa på begge sider av elva Driva, minus Storlidalen. De som har gamle bygninger i disse kretsene vil i løpet av sommeren/høsten få besøk av Kari Anne Kaxrud Wilberg, som arbeider med å registrere de gamle bygningene i Oppdal. Hun vil forsøke å avtale tidspunkt for møte på forhånd, og vi er takknemlig om du kan fremskaffe opplysninger om:

  • Byggeår, og hvem som opprinnelig satte opp bygningen

 

  • Byggemåte

 

  • Tidspunkt for påbygg/restaurering og evt. flytting av bygningen

 

  • Hva bygningen har vært brukt til

 

  • Knytter det seg spesielle historier eller sagn til bygningen osv

 

 

Vi er også interessert i å få vite om det finnes seter, høyløer, sommerfjøs, eller andre bygninger i inn- og utmark som hører til eiendommen.

 

Registratoren vil ta en del mål av bygningene som registreres, samt ta bilder av fasadene.

Om du har spørsmål vedrørende registreringen, ta kontakt med enhet for plan og forvaltning i Oppdal kommune.


Publisert: 04.07.2016
Sist endret: 04.07.2016 11.20