Vedtatt sti- og løypeplan

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 18/107 sti- og løypeplanen for Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planen var nedfelt som tiltak både i kommunens planstrategi og folkehelseplanen for Oppdal 2017 - 2021. Arbeidet ble vedtatt framskyndet høsten 2017 og planen ble på vegne av arbeidsgruppa lagt fram til behandling i bygnignsrådet 15.10.2018 og kommunestyret 18.10.2018.

Plandokument og vedlegg kan leses her:

Sti- og løypeplan for Oppdal


Publisert: 26.10.2018
Sist endret: 26.10.2018 12.45