Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det er nå åpnet opp for å søke spillemidler for søknadsåret 2021.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alle søknader skal sendes inn via www.anleggsregisteret.no. Her finner du også informasjon om hele søknadsprosessen, og oversikt over vilkår og krav til dokumentasjon og vedlegg. Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold. Har du søkt tidligere år og ikke mottatt tilsagn, må søknaden fornyes.

Nytt av året er at sjekkliste fra Trøndelag fylkeskommune er obligatorisk vedlegg for alle nye søknader. Denne kan lastes ned her.

Alle som søker oppfordres til å ta kontakt med kommunen i forkant av prosessen. Se også vår temaside om spillemidler: https://www.oppdal.kommune.no/tjenesteomrader/kultur-og-fritid/stotteordninger/spillemidler/ 

Søknadsfrist: 30.10.2020.

Kontaktinfo: Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72 40 18 27.


Publisert: 10.09.2020
Sist endret: 10.09.2020 11.18