Hovedopptak barnehage - kommunale og private

1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. Svar på søknad kan forventes i midten av mars.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen. Hvis du ønsker oppstart fra mai til august, blir søknaden behandlet sammen med hovedopptaket.

Søknad sendes elektronisk via Foresattportalen på Oppdal kommunes hjemmeside.

Vi oppfordrer alle som ønsker barnehageplass i løpet av barnehageåret 2022/23 til å søke innen 1.mars. Dette er en forutsetning for å utløse rett til barnehageplass og rett til å klage.

For barnehagene er det viktig å få en oversikt over søkerne for å kunne planlegge riktig bemanning gjennom året.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.


Publisert: 16.01.2023
Sist endret: 16.01.2023 10.50