Digitalt informasjonsmøte - Desentralisert sykepleieutdanning

NORD Universitet og Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) ønsker å invitere ansatte og innbyggere i regionen til digitalt informasjonsmøte via TEAMS onsdag 22. mars kl. 18-20

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) Samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette Nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Oppstart i studiet er tentativt planlagt fra høsten 2024.

NORD Universitet og Trøndelag Sør ønsker å invitere ansatte og innbyggere i regionen til digitalt informasjonsmøte via TEAMS 22.mars kl. 18.00-20.00, hvor du får vite mer om faglig innhold i studiet, studiehverdag og søknadsprosess.
Den som ønsker, kan møte på samme tidspunkt på pauserommet ved Oppdal helsesenter og overvære TEAMS møtet på skjerm der.

Har du tenkt å bli sykepleier? Er du bosatt i Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Melhus, Rennebu eller Oppdal kommune? Meld deg på informasjonsmøtet!

 

Klikk her for å bli med i møtet


Bakgrunn for samarbeidet med NORD Universitet

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Midtre Gauldal, Oppdal, Melhus, Holtålen, Rennebu og Røros kommune, tilsammen utgjør kommunene region Trøndelag Sør. Rådet samarbeider om å finne gode løsninger på utfordringer regionen står overfor, vårt samarbeid omfatter blant annet kompetanse, samferdsel, næringsutvikling og arbeid for å løfte lokalmatmiljøet i regionen.

I prosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør har helseledere i regionen kartlagt hvilken kompetanse kommunenes helse- og omsorgstjeneste har behov for nå, og i årene som kommer. Felles for kommunene i regionen er mangel på sykepleiere.

Helseledere i regionen ser at å vi ved å tilby å tilby nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning for søkere fra regionen, kan utdanne sykepleiere med tilknytning til hjemkommunen og som ønsker å arbeide i regionen etter endt utdanning.

NB! Oppstart av studiet avhenger av at NORD Universitet får tilsagn på søknad om driftsmidler.

Kontaktperson: Jarbjørg Gunnes, Fagutviklingssykepleier, Oppdal kommune, Tlf 909 77 896

 

 


Publisert: 16.03.2023
Sist endret: 16.03.2023 11.05