Kontinuitetsplan for Oppdal kommune

Kommunestyret behandlet i møte 26.november «kontinuitetsplan for Oppdal kommune». I arbeidet med planen er det sett på hvordan kommunen kan opprettholde de viktigste delene av driften med stort fravær av arbeidskraft.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedirektøren har gått igjennom kommunens tjenestetilbud/oppgaver og vurdert hvordan kommunen vil løse de mest kritiske samfunnsoppgavene dersom landet skulle bli rammet av en pandemi med stort fravær, anslått til 30-40% i 5 uker.

Kommunen utfører mange oppgaver som til dels er lovbestemt. Ved en pandemi som medfører et fravær opp til 40%, vil samfunnet være i en unntakstilstand og kun de viktigste oppgavene vil bli prioritert. Langt de fleste av disse oppgavene vil helse- og omsorgsektoren, oppvekstsektoren og teknisk sektor ha ansvar for. Planforslaget beskriver de vurderingene som disse enhetene har gjennomført.

Kontinuitetsplan for Oppdal kommune:


Publisert: 01.12.2020
Sist endret: 01.12.2020 12.22