Kulturprisen 2020

Vet du om noen som fortjener heder og anerkjennelse for sitt arbeid på kulturfeltet?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvert år deler Oppdal kommune ut en kulturpris. Prisen går primært til enkeltpersoner bosatt i Oppdal, men kan også gis til lag og organisasjoner. Prisen gis som en anerkjennelse for særlig innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet, og skal tjene som en inspirasjon for dette arbeidet. Prisen er i tillegg til et diplom en premie på kroner 10 000,-. 

I vurderingen legges det vekt på en spredning mellom ulike kulturtiltak. Prisen kunngjøres gjennom lokalavisen hver høst, hvor folket kan komme med forslag på kandidater. De nominerte fra de tre siste årene er automatisk med i vurderingen.

Alle oppfordres til å komme med nominasjoner! Nominasjon sender du per e-post til post@oppdal.kommune.no, eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. 

Frist for å sende inn nominasjon: Fredag 27. November.

Tidligere vinnere er:

 •  1998: Kjell Haugland
 •  1999: Åsta Setrom
 •  2000: Lene Skalleberg
 •  2001: Gunnar Veggen
 •  2002: Marit Sofie Ishoel
 •  2003: Ivar Innerdal
 •  2004: Eystein Wolden
 •  2005: Inge Gorsetseter
 •  2006: Raymond Dørum
 •  2007: Tone Rise Viken
 •  2008: Harald Halmøy
 •  2009: Sverre Bjørkås
 •  2010: Storskrymten spaserklubb
 •  2011: Olaf Solberg
 •  2012: Tore Viken
 •  2013: Oppdal Juniorkorps
 •  2014: Guri Conradi
 •  2015: Astrid Volden
 •  2016: Terje Tysland
 •  2017: Aud Ingrid Aune og Ola Arne Aune
 •  2018: Oppdal kulturforum
 •  2019: Topptrim Oppdal og Bjørg Golten Sneve og Tore Sneve

Publisert: 27.10.2020
Sist endret: 27.10.2020 19.44