Søk om redusert pris for barnehage og SFO

Det er nå lettere for foresatte i Oppdal å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og skole via foresattportalen. Søknadsfrist 1. juni 2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og skole via foresattportalen: https://foresatt.visma.no/oppdal


Hvem gjelder dette for? Hvis maksimalprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har familien rett på redusert pris. Dette gjelder både SFO og kommunale og private barnehager. Fristen for å søke redusert foreldrebetaling for høsten er 1.juni 2023.  

I Foresattportalen kan foreldre søke barnehageplass/SFO-plass, endre oppholdstid, søke redusert foreldrebetaling, si opp barnehageplass/SFO-plass og søke om permisjon fra skolen.

Fra høsten 2022 fikk førsteklassinger 12 timer gratis kjernetid i SFO, og nå vil dette også gjelde for elever i 2. klasse fra skolestart 2023. Skolefritidsordningen er viktig for å utjevne forskjeller, og for å sikre at alle kan delta i sosiale fellesskap med meningsfull lek og spennende fritidsaktiviteter.

Foresattportal


Publisert: 04.05.2023
Sist endret: 04.05.2023 15.49