Retningslinjer for stisykling

Stisykling brer om seg, og nå har Oppdal kommune, Enern og OppdaL 365 utarbeidet retningslinjer for hvordan denne nye sykkelaktiviteten kan utøves. I Oppdal finnes et variert og helt unikt stinett, som syklistene er i ferd med å innta. I de enkle retningslinjene som er tatt inn i en infobrosjyre, minnes stisyklistene om at de deler stien med turgåere og at det er den med størst fart som har vikeplikt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


stisyklingBrosjyren finnes der folk ferdes, blant annet i servicetorget og Oppdal skysstasjon.

Stisykling kan med hjemmel i ferdselsretten utøves i skogen etter stier og skogsveier, i fjellet og også utenfor selve stien. Men ferdselsretten gjelder bare når en opptrer hensynsfullt og varsomt. Det skal ikke voldes skade eller ulempe for verken grunneier, andre turgåere, beitedyr eller naturen.

De 10 stivettreglene ser slik ut:

  • Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

 

  • Du har alltid vikeplikt for turgåere.

 

  • Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

 

  • Bremsa ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

 

  • Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

 

  • Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

 

  • Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

 

  • Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

 

  • Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

 

  • Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

 


Publisert: 25.07.2016
Sist endret: 25.07.2016 14.47