Åpen budrunde

Salg av tømmerhus på gravfeltet Vang

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal formannskap har vedtatt at de to tømmerhusene som står på gravfeltet Vang skal selges til høystbydende i forbindelse med at det i 2019 reises et toalett- og servicebygg. Det ble også satt som vilkår i tillatelsen fra 1993 at byggene må fjernes når permanent toalett- og servicebygg bygges.

Hva skal selges?

Bygningene skulle i sin tid nyttes i forbindelse med driften av anlegget og til service for besøkende. Bygningene ble oppført som kopier av bygninger fra vikingtiden i rundtømmerlaft etter en utgravd bygning fra Trondheim. Begge husene selges under ett.

a)    Et tømmerhus med 29 m2 takflate reist i 1993. Bygget har jordgulv og ikke innlagt strøm og vann.

b)    Et tømmerhus med 31 m2 takflate reist i 1993. Bygget har tregulv og innlagt strømpunkt.


Begge husene ble reist i 1993. Tømmerkassene er i god stand, men takene bærer noe preg av manglende vedlikehold. I de senere år har byggene vært brukt kun til oppbevaring og ved enkeltanledninger. Det er ikke gjennomført takstvurdering av byggene. Bygningene selges slik de er, uten pengeheftelser.

Kjøper må hente ut, og eventuelt demontere, byggene for egen kostnad innen 01.10.2019.

Gjennomføring av salget

Budrunden annonseres offentlig på kommunens nettside. Bud sendes i lukket konvolutt til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Konvolutten merkes «Bud tømmerhus gravfeltet Vang». Budet må inneholde informasjon om hvor tilbyder er tilgjengelig og kan nås ved en eventuell budrunde.

Frist for innsending av bud er onsdag 24.07.2019 kl. 12.00. Bud er bindende.

Visning arrangeres kun ved forespørsel.

Budåpning

Budene åpnes onsdag 24.07 2019 kl. 14:00.

Bilder

Bygg A (lengst vest)

Vang bygg

Sett fra sør-vest

-----

Vang bygg

Sett fra nord

.....

vang bygg

Detalj tak

-----

Bygg B

vang bygg

Sett fra sør-vest

-----

innvendig bygg vang

Innvendig

-----

detalj utvendig vang

Detalj utvendig

-----

innvendig

Detalj innvendig


Publisert: 18.06.2019
Sist endret: 18.06.2019 12.35