Kommunedirektør - rådmann

Oppdal er fjellbygda i Midt-Norge, også kjent for Norges største alpine skiområde. Mellom Dovrefjell og Trollheimen ligger Oppdalsbygda, som kan tilby et utall av naturbaserte aktiviteter for hele familien. Omgitt av majestetiske fjell, grønne daler med seteridyller, gode fiskevann, ren luft og Norges reneste drikkevann, er Oppdal et sted hvor batteriene lades. Oppdal kommune er opptatt av sine innbyggere og tilbyr det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Kommunen yter gode offentlige tjenester og er en av Norges mest vellykkede innenfor fritidsboliger og helårs fritidsaktiviteter, har fokus på tilrettelegging for næringsliv, industri og landbruk og kommunens medarbeidere har et hjerte for bygda si og en stolthet i sine tjenesteleveranser. Trivsel og folkelighet kombinert med profesjonalitet og utviklingsvilje preger bygdas befolkning så vel som de folkevalgte. Oppdal kommune har et sterkt fokus på kontinuerlig tilpasning og utvikling for å levere et veldrevet tjenestekonsept til sine innbyggere. Dette er et krevende arbeid og vi søker en samlende og engasjert leder med hjerte for samfunnsoppdraget som kommunen har.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Hovedarbeidsoppgaver

Strategisk ledelse med fokus på samspill og ivaretaking av kommunens økonomiske interesser
Styrke og videreutvikle kommunens tjenester og sikre god kommunikasjon og service til innbyggerne
Trygg, samhandlende og inkluderende ledelse av organisasjonen
Strategisk og langsiktig fokus på kompetanseutvikling og rekruttering
Åpen og konstruktiv dialog med politisk ledelse, våre selskaper og eksterne samarbeidspartnere
Tilrettelegging for, og ledelse av, utviklings- og omstillingsprosesser på samfunns- og organisasjonsnivå

Personlige og faglige kvalifikasjoner

Relevant erfaringsbakgrunn innen organisasjon, økonomi og ledelse
Høyere relevant utdannelse er ønskelig
Samlende, strategisk og inkluderende lederstil
Sterke relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Høyt engasjement og langsiktig motivasjon
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Som rådmann i Oppdal kommune vil man få utvikle og ivareta en effektiv og god organisasjon, og i samspill med politikere, optimalisere tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Vi kan tilby en innholdsrik og utfordrende stilling i en selvstendig og ansvarsfull rolle med solide medarbeidere og et nært samarbeid med de folkevalgte.

Gode lønns- og pensjonsbetingelser.

For nærmere informasjon ta kontakt med Avantas v / Hanne Haug Fremo tlf 982 12 455 e-post: hanne.fremo@avantas.no, Ole Erik Fremo tlf 907 54 797 eller Oppdal kommune v/ Ordfører Kirsti Welander tlf 901 13 337
Henvendelser til Avantas vil om ønskelig bli behandlet konfidensielt ovenfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist er 23 mai 2019. Søknad sendes via www.avantas.no eller www.finn.no.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter søknadsfristen. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I det tilfelle dette ikke kan imøtekommes vil kandidaten bli kontaktet.

Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

 Lenke direkte inn til vår portal for søkere; https://secure.webtemp.no/WebtempCVPortal/stillingsingle.aspx?k=33&id_rekruttering=3002850&langset=47


Publisert: 10.05.2019
Sist endret: 10.05.2019 13.45