Fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest

Oppdal kommune er fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest 2016.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


På landsoversikten er Oppdal på 13. plass. Oppdal scorer høyt på alle områder.

Flere opplysninger om Oppdal i Forbrukerrådets test finner du her:

http://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/kommune/1634/year/2016

 Testen er gjennomført på følgende måte:

Testmedarbeidere fra Forbrukerrådet har utgitt seg for være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Det er sendt fire separate e-poster, og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har det lett etter 19 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside.

Til sammen er de 428 kommunene i Norge, samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 21 707 punkter. Testen er utført i januar og februar 2016. Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

I kontakt med kommunene har testmedarbeiderne fremstått som innbyggere eller slektninger/venner til innbyggere. Henvendelsene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 27,5 prosent. Pleie & omsorg veier 17,5 prosent. Helse veier 15 prosent, Barn og skole og Kultur & fritid veier begge 12,5 prosent. Sosiale tjenester veier 10 prosent og Generelle forhold 5 prosent.

Karakterskalaen går fra 0 til 100, hvor 100 er best.

diplom

 


Publisert: 02.06.2016
Sist endret: 02.06.2016 12.31