Kulturminneplan for Oppdal - høring og offentlig ettersyn av planutkast

Planutkastet til kulturminneplan for Oppdal er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist 29.01.2020.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester gjorde 01.12.2020 følgende vedtak:

Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtar at forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2030, datert 20.11.2020, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, jfr. § 11-4.

Utvalget ønsker å legge spesielt vekt på formidling av planens innhold, når planen er endelig vedtatt.

Frist for innspill settes til 29.01.2021
.

Dette betyr at planutkastet nå er lagt ut på offentlig høring og ettersyn. Planutkastet finner du her  (.pdf)

Plandokumentet ligger også i servicetorget. 

Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til:  
Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2 
7340 Oppdal

Alle oppfordres til å komme med innspill. Eiere som omfavnes av forslaget blir tilskrevet i eget brev med informasjon om høringen og forslaget som foreligger. Planutkast med innspill legges frem for politisk behandling i utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester før kommunestyret fatter endelig vedtak senere i vinter.

Spørsmål til planutkastet kan rettes til følgende: 

    • Kulturkonsulent Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no. tlf: 72401827.
    • Saksbehandler byggesak Vegard Kilde, e-post: vegard.kilde@oppdal.kommune.no. tlf: 72401807.
    • Fagleder landbruk, miljø og kultur Gro Aalbu, e-post: gro.aalbu@oppdal.kommune.no. tlf: 72401811.

Publisert: 03.12.2020
Sist endret: 03.12.2020 11.30