Skredfarerapporten foreligger

Etter snøskredet i Grønlia ved Skarvatnet 15.01.18 besluttet Oppdal kommune å sørge for en kartlegging av skredfaren for hele området øst for Skarvatnet. Dette ble gjort for å avklare skredfaren i det aktuelle området. Kartleggingen ble utført av Skred AS på vegne av NVE etter bestilling fra Oppdal kommune. Det kartlagte området omfatter et 5,5 kilometer langt område på østsiden av Skarvatnet. Rapporten ble oversendt Oppdal kommune den 15.03.18.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Rapporten reiser flere spørsmål om konsekvensene for den enkelte hytte som ligger i skredutsatt område. For å avklare om kartleggingen viser en mer alvorlig situasjon enn kartleggingen fra 2009, ber Oppdal kommune om ytterligere avklaringer fra NVE. Det er i dagens kartlegging ca. 50 fritidshus og 5-6 ubebygde hyttetomter som ligger innenfor faresonen for 1000 års skred. De to hyttetomtene rammet av skredet i januar 2018 ligger innenfor faresonen for 100 års skred.

Kartmaterialet som følger rapporten, er så grovmasket at det ikke gir grunnlag for mer detaljert informasjon om hvilke hytter som ligger innenfor det skredutsatte området. Oppdal kommune har allerede bedt NVE frembringe et mer detaljert kart så raskt som mulig for å avklare hvilke eiendommer som er skredutsatt.

 

Kirsti Welander

ordfører

 

Skredfarekartlegging Skarvatnet - rapport:

Vedlegg A:

Vedlegg B:

Vedlegg C:

Vedlegg D:

Vedlegg D2:

Vedlegg E:

Vedlegg E2:


Publisert: 16.03.2018
Sist endret: 16.03.2018 14.28