Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler

29. oktober: Det er så langt i dag ikke bekreftet nye tilfeller av covid 19 i Oppdal. En gjennomgang i dag viser at det er 97 personer som sitter i karantene etter de smittetilfellene som har vært. Den siste tiden er det avdekket brudd på smittevernreglene i covid19-forskriften ved to utesteder i Oppdal. Disse to er i dag varslet ved eget brev. Krisestaben besluttet i går å leie inn sjenkekontrollen for å føre tilsyn og veilede på smittevern. Dette settes i verk fra i dag av, og det vil i tiden fremover bli gjennomført tilsyn hos flere serveringssteder.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Torsdag ble det innført nye nasjonale innstramminger. Noen av disse er strengere enn det som ble gitt som råd fra koronagruppen i Oppdal på søndag. I presseskriv søndag 25. ble det anmodet om at man ikke burde samles mer enn 10 stykker privat, hvis det først var nødvendig å møtes. Regjeringen anbefaler nå at man begrenser seg til 5 stykker. Vi anmoder fortsatt om å vurdere nødvendigheten av å ha private sammenkomster, men dersom det er behov for å møtes, bør det ikke samles mer enn 5 gjester privat i tillegg til husstandsmedlemmer. Begrensingen på 5 gjelder ikke for barnehage – eller barneskolekohorter.

Det nærmer seg Halloween, og koronagruppen er opptatt av at barn og unge så langt som mulig skal få fortsette sine aktiviteter og ikke rammes for hardt. De bør derfor gis anledning til å feire Halloween, men vi anbefaler at det legges opp til en alternativ feiring. Oppdal kommune har derfor følgende råd når det gjelder Halloween:

- Barna kan samles i private hjem, men unngå å blande kohorter. Feir med barnehage - klassekamerater i samme kohort. For barn i ungdomsskole og oppover bør det ikke samles mer enn 5 stykker. Voksne oppfordres til å ta ansvar slik at alle barn har noen å være sammen med.
- Sørg for at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene.
- Unngå å gå fra dør til dør, men legg opp til andre aktiviteter.
- Ikke del godteri.

Når det gjelder offentlige arrangement har Oppdal kommune gått lenger enn hva sentrale myndigheter har gjort. Vi anmoder fortsatt om at offentlige arrangement der voksne samles bør utsettes, med mindre det er arrangement med fast seteplassering.

I tillegg anmoder vi butikkene om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

Reglene om unntak for karantenereglene for arbeidsinnvandring ble også skjerpet fra torsdag, noe som betyr at det vil ta lengre tid fra man ankommer Norge til man kan begynne å jobbe. Utfyllende redegjørelse for dette finnes på regjeringen.no og fhi.no.


Publisert: 29.10.2020
Sist endret: 29.10.2020 17.03