Besøkssenter villrein på Hjerkinn

Her finner du informasjon Viewpoint Snøhetta, Snøheimbussen og Fangstminneparken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


viewpoint SNØHETTA

viewpoint SNØHETTA åpnet den 3. juni, og det vil være døgnåpent fram til midten av oktober (avhengig av værforholdene).

I likhet med foregående somre vil det også i år være en naturveileder tilstede på toppen fra onsdag til søndag i juli, august og september (med noen få unntak utover høsten).

Det er satt opp nye informasjonsplakater på parkeringsplassen, der det bla. er informasjon om turen opp til viewpoint, villrein, moskus, verneområder og naturrestaureringa av skytefeltet. Til orientering er det nå presisert på en ene infoplakaten at det IKKE er tillatt med overnatting inne på viewpoint SNØHETTA.

Dersom det er grupper som ønsker spesielt guideopplegg er det bare å ta kontakt med Besøkssenter villrein.

Følg Besøkssenter villrein på Facebook for oppdatert info utover sommersesongen: @besokssenter.villrein

Snøheimbussen

Skyttelbussen fra Hjerkinn til Snøheim startet fredag 23. juni. Siste avgang er søndag 8. oktober. Skyttelbussen starter ved tunet mellom Villreinsenteret og Hjerkinnhus, like nedenfor Hjerkinn stasjon.

Rutetidene er som i 2016, med 5 avganger daglig. Det er heller ingen andre endringer.

Se nettsida: http://nvs.villrein.no/snheimbussen/ for mer info.

Pga. av Forsvarets opprydningsarbeid i skytefeltet blir det ferdselsforbud i deler av det gamle Hjerkinn skytefeltet i deler av barmarksesongen. Dette påvirker ikke skyttelbussen, men det vil bli perioder der det blir forbudt å gå og sykle langs Snøheimvegen. Det vil være vakt tilstede i bommen inn Snøheimvegen i disse aktuelle periodene.

For mer informasjon om tidspunkt for ferdselsrestriksjoner og berørte områder, se Forsvarsbygg sine nettsider: https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/rive-og-ryddeprosjekt/hjerkinn/skyttelbuss-pa-snoheimvegen-og-info-om-ferdselsrestriksjoner-pa-hjerkinn/

Fangstminneparken

Fangstminneparken er døgnåpen hele barmarkssesongen. Stien på 800 meter starter like utenfor Villreinsenteret, og gir den besøkende et lite innblikk i fangst- og kulturhistorien på fjellet.  http://nvs.villrein.no/besokssenter-villrein/

I samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet er det satt ut skilt med navn ved en del planter langs stien i Fangstminneparken. Det er faktisk nokså mange ulike arter her.


Publisert: 20.06.2017
Sist endret: 20.06.2017 12.58