ReMidt det nye renovasjonsselskapet

Fra nyttår får du nytt renovasjonsselskap. Fra og med 1. januar 2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner med til sammen 130 000 innbyggere.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


logo

Kommunene har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. Dagens kontor opprettholdes i Kristiansund, Orkanger og Melhus og mye vil oppleves likt med tidligere ordninger for deg som innbygger eller hytteeier. Avfallet blir hentet som før og gjenvinningsstasjonene blir de samme.

 Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS. Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt IKS.

 I ReMidt er det fri levering av alle typer avfall på gjenvinningsstasjonene. Ordningen gjelder avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger (ikke næringsavfall). I tillegg utvides åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner, slik at det blir lettere å få levert avfall når det passer deg.

For å holde deg oppdatert på tømmedager og åpningstider, viser vi til ReMidt sine nettsider www.remidt.no.

Hva er ReMidt IKS?

ReMidt IKS er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner med til sammen 130.000 innbyggere. Dette er kommunene Kristiansund, Oppdal, Sunndal, Tingvoll, Smøla, Aure, Averøy, Heim, Rennebu, Surnadal, Rindal, Orkland, Hitra, Frøya, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. Det nye selskapet skal jobbe etter selvkostprinsippet, som betyr at inntektene skal være lik utgiftene. 

Kontaktinfo til ReMidt IKS:  

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

www.remidt.no


Publisert: 16.12.2019
Sist endret: 16.12.2019 08.45