Økonomiplan 2024 - 2027

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2024 - 2027 ble presentert for de politiske utvalgene 9. mai kl. 09.00.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Økonomiplanen med tilhørende dokumenter finner du her:

Presentasjon for råd og utvalg 9.5.23 - kommunedirektørens forslag til økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2024 - 2027

Innspill fra enhetene – 1 - konsekvensjustering drift unntatt selvkostområder

Innspill fra enhetene – 2 - konsekvensjustering drift selvkostområder

Innspill fra enhetene – 3 – forslag til driftstiltak unntatt selvkostområder

Innspill fra enhetene – 4 – forslag til driftstiltak selvkostområdene

Innspill fra enhetene – 5 – forslag til investeringstiltak unntatt selvkostområdene

Innspill fra enhetene – 6 – forslag til investeringstiltak selvkostområdene

Formannskapet behandler økonomiplanen i møte 6. juni. Kommunestyret behandler økonomiplanen i møte 22. juni. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027 legges ut til offentlig ettersyn i tiden 7.-21. juni.


Publisert: 09.05.2023
Sist endret: 09.05.2023 08.59