Skredet i Skaret 15.1.18

Det er sendt ut SMS varsel til alle berørte etter skredet i Grønlia

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rett etter at skredet gikk i Grønlia i Skardalen 15. januar, tok Oppdal kommune kontakt med NGI, Norges Geotekniske Institutt, og ba dem vurdere faren for nye skred i området. NGI rapporterte at skredet 15. januar ble utløst av sterk vind, snøfokk og mye løs snø i terrenget. Hytta som ble rammet, ligger innenfor det NGI definerer som skredfaresone.

NGI vurderte at det var liten fare for nye skred to dager etter skredet. Når forholdene er slik de var 17. januar, er det trygt å benytte hyttene i området, mener NGI. Oppdal kommune og NGI orienterte politiet og andre offentlige etater om dette.

Samtidig understreket NGI at faren for skred vil øke hvis det igjen blir det de kaller «skredvær», med nedbør, vind eller kraftig temperaturstigning. Situasjonen kan endre seg raskt. Vi i Oppdal kommune råder deg derfor til å følge med på værmeldinger og snøsituasjonen i området, og sjekke hjemmesidene våre hvor vi fortløpende vil legge ut informasjon fra NVE om skredfare. Samtidig minner vi om at hver enkelt har et personlig ansvar  for å vurdere et hytteopphold.

Oppdal kommune forholder seg til uttalelser fra NVE og skredeksperter. Vi vil følge tett med på hvordan skredfaren utvikler seg i tida framover.

Med vennlig hilsen

Kirsti Welander

Ordfører i Oppdal

NVE har snøskredvarsling for Trollheimområdet på varsom.no På denne siden kan du også registrere deg, og motta varsler på e-post og mobil.


Publisert: 25.01.2018
Sist endret: 25.01.2018 12.01