Saksbehandler i barneverntjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune, Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu, har for perioden 01.07.2020 – 30.06.2021 ledig vikariat som saksbehandler tilsvarende en 100 % stilling. Det kan i tillegg bli behov for mindre vikariat. Søkere som ønsker å komme i betraktning både i 100 % vikariatsstilling og kan være aktuelle for mindre vikariat bes opplyse det i søknaden.

Oppdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu.  Oppdal rådhus vil være fast oppmøtested, men det må påregnes at arbeid skal utføres i begge kommuner. 

Stillingen omfatter alle typer arbeid etter lov om barneverntjenester, med hovedvekt på saksbehandling, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak, samt deltakelse i ulike former for flerfaglig forebyggende arbeid.  Det må påregnes noe arbeid utenom fast arbeidstid på dag.  Den som innehar stillingen forplikter seg til deltakelse i ordning med kommunal barnevernvakt.

 Søkere må tilfredsstille følgende kvalifikasjonskrav:

 • Høgskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog.
 • Relevant forvaltningspraksis av ny dato fra kommunal barneverntjeneste. 
 • Fortrinnsvis erfaring fra bruk av Familia fagprogram.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og omfatter:
  • God evne til selvstendig arbeid.
  • God evne til nært og forpliktende samarbeid med andre instanser internt og eksternt.
  • God evne til kontaktetablering med barn og voksne også i konfliktfylte relasjoner.
  • God evne til å vedlikeholde positiv kontakt og relasjon også i konfliktfylte relasjoner.
  • God evne til tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og samarbeid med barn og voksne som er brukere av tjenesten.
  • God evne til systematisk og målrettet faglig og forvaltningsmessig sikker muntlig og skriftlig framstilling av saker og problemstillinger for å sikre gode beslutningsprosesser.
  • God evne til å vurdere forholdet mellom problemer og forslag til tiltak i et helhetlig perspektiv, samt begrunne dette forholdet skriftlig og muntlig.
  • Imøtekommende og pålitelig holdning som bidrar til tillit og godt omdømme for tjenesten.

 Søker må kunne disponere bil daglig i forbindelse med arbeidet, men tjenesten har også en egen bil som kan disponeres av alle ansatte. 

Stillingen avlønnes iht. sentrale lønns- og stillingsbestemmelser etter stillingsgruppe «Stillinger med krav om høyskoleutdanning» etter gjeldende hovedtariffavtale. Evt. krav om annen lønnsplassering må fremmes i søknaden. Leder for barneverntjenesten Ivar Bøe kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsområdet på telefon 72 40 13 13 eller enhetsleder Helse og familie Hanna L.Westman 95776774.

 Oppdal kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og /eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss.

 For å komme i betraktning, må eget søknadsskjema benyttes. Skjema finnes på våre nettsider www.oppdal.kommune.no

Søknadsskjema: 

Søknadsfrist:  31.03.2020.

Søker som blir innstilt til stillingen, må før ansettelse legge fram tilfredsstillende politiattest i samsvar med lov om barneverntjenester § 6-10.


Publisert: 12.03.2020
Sist endret: 12.03.2020 13.36