Planprogram for kommuneplan Oppdal - Vedtatt i kommunestyret 02.02.2023

Kommunestyret fastsatte i møte 02.02.2023 planprogram for arbeidet med samlet kommuneplan for Oppdal kommune 2023-2033. Planprogrammet beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema som skal vektlegges, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning. Det skal på den måten bidra til en forutsigbar prosess for Oppdals innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?