Lisensjakt jerv i Oppdal

Bli med å prøve ut tiltak for enklere jakt!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lisensjaktperioden for jerv er 10.september 2017 – 15. februar 2018

For å bli lisensjeger må du ha skutt opp til storviltprøven, og du må registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret: https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/

Oppdal får i år delta i et pilotprosjekt med lov til å prøve ut ekstra tiltak i forbindelse med lisensjakten:

 

    1. Tillatelse til å bruke kunstig lys på åte for jervjakt. I viltloven har det lenge vært tillatt med bruk av kunstig lys på revejakt med åte, i denne lisensperioden vil det også bli tillatt for jervjakt med åte. Tiltaket må søkes om – og rapporteres. Send en enkel søknad i form av brev eller e-post til postmottak@oppdal.kommune.no Søknad om tillatelse til bruk av lys på åte. Søknaden må inneholde enten kart med åteplass avkrysset,og/eller gps-koordinater for hvor åtet ligger.
    2. Tillatelse til å bruke snøscooter til/fra åteplass. Søkes om på ordinært søknadsskjema for motorferdsel i utmark (legg inn link rett til skjema/info på kommunens side). Det kan i samme skjema søkes om lov til å bruke kunstig lys på åte.  Det skal dokumenteres at søker har tillatelse til lisensjakt i tråd med

      § 4 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentar . Lisensjeger i Jegerregisteret har tilgang til å skrive ut "Personlig lisens", og eventuelt sende den som et vedlegg på e-post til ønsket e-postadresse. Videre nå det i søknaden om bruk av snøscooter også fremgå både kjøretrase (kart) og behovet for antall turer.

    3. Tillatelse til å bruke kameraovervåking av fangstbås for jerv. Det er registrert to fangstbåser for jerv i Oppdal. Alt som har med fangstbås å gjøre er søknadspliktig til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, både oppsett av selve båsen, søknad om kameraovervåking og evt. søknad om motorferdsel til/fra. Søknad sendes: fmstpostmottak@fylkesmannen.no .

Alle disse tiltakene er rapporteringspliktig, og rapport sendes inn i slutten av februar etter at lisensjaktperioden er avsluttet. Du som søker vil få mer detaljert informasjon om det.

Lurer du på noe?, ta kontakt med:

Eli Grete Nisja: eli.nisja@oppdal.kommune.no
Arild Hoel: arild.hoel@oppdal.kommune.no
Gro Aalbu: gro.aalbu@oppdal.kommune.no


Publisert: 28.09.2017
Sist endret: 28.11.2017 12.25