Tilskudd til idretts- og kulturarrangement

Det er nå åpnet opp for å søke tilskudd til store idretts- og kulturarrangement som avholdes 1. halvår 2021.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd av Oppdal kommune til større idretts- og kulturarrangement. Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement 1. halvår 2021, send en søknad som inneholder følgende:

    • Budsjett.
    • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
    • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Søknadene lyses ut i starten av april og oktober, hvor man søker på arrangement som avholdes det påfølgende halvår. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenster innstiller ovenfor formannskapet som fatter vedtak. 

Søknad sendes ved e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2. 

Søknadsfrist: Onsdag 28.10.2020. 

Spørsmål kan rettes til kulturkonsulent Sjur Vammervold, 72401827, sjur.vammervold@oppdal.kommune.no 


Publisert: 08.10.2020
Sist endret: 08.10.2020 11.15