Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester leveres som vanlig

Covid-19 viruset har skapt en krevende situasjon for mange av oss. For å sikre at vann- og avløpstjenester leveres som normalt i korona-perioden, har Oppdal kommune igangsatt en rekke tiltak for å sikre normal drift av sine tjenester.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vann og avløp

Vi er nå godt i gang med å operere fra hjemmekontor og følger kontinuerlig informasjonen og råd fra Folkehelseinstituttet  – https://www.fhi.no/. Vann og avløp er kritisk infrastruktur, så det er viktig at vi unngår at deler av driftspersonalet ikke kan gå på jobb fordi de kan bli smittet eller satt i hjemmekarantene.

 Disse tjenestene betales med et fast abonnementsgebyr, målt forbruk og målerleie. Forbruk av vann og/eller avløp beregnes etter målt forbruk via vannmåler. Oppdal kommune har forståelse for at eiere av fritidsboliger kan stille spørsmål om betaling for disse tjenestene når kommunen ber om at fritidsboligen ikke blir benyttet som følge av korona-situasjonen. Norsk Vann omtaler dette i en artikkel datert 16.03.20. Artikkelen konkluderer med at ettersom det ikke på kort sikt kan påregnes store reduksjoner i kommunens kostnader med å levere vann- og avløpstjenester til hytteområder, er det ikke grunnlag for reduksjon i vedtatte gebyrer for 2020. Artikkelen finnes her: https://www.norskvann.no/index.php/meninger/andre-interessesaker/2301-koronaviruset-rett-til-nedsatt-vann-og-avløpsgebyr-grunnet-forbud-mot-bruk-av-fritidsbolig

Avfall

Fra 01.01.2020 ble ReMidt vårt nye renovasjonsselskap. Avfall hentes som normalt pr. 17.03.2020. For oppdatering og nærmere informasjon, se https://www.remidt.no/informasjon-vedrorende-koronavirus/

Feiing/tilsyn

Tjenesten utføres av Trøndelag Brann- og redningstjeneste. For å begrense risikoen for spredning av koronavirus utsettes innendørs tilsyn av fyringsanlegg en tid fremover. For nærmere informasjon, se https://www.tbrt.no/nyheter/1070-utsetter-tilsyn/


Publisert: 18.03.2020
Sist endret: 18.03.2020 14.41