Produksjonstilskudd og Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

1.oktober er det telledato for produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist er 15.10 for både produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Produksjonstilskudd: telledato er 1. oktober, og ordningene det søkes på er:

-          Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

-          Tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)

-          Tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon

-          Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser

-          Areal og kulturlandskapstilskudd

-          Tilskudd til dyr på beite

-          Tilskudd til dyr på utmarksbeite

-          Driftstilskudd til melkeproduksjon

-          Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

 

Regionalt miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: - redusere forurensning til vann og luft - ivareta kulturlandskap og kulturminner - tilrettelegge for friluftsliv - ivareta biologisk mangfold

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing.

Les mer omtilskuddsordningene under "Tilskudds- og velferdsordninger"


Publisert: 18.09.2018
Sist endret: 18.09.2018 13.01