Søknad om regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Miljøtilskuddene til jordbruket er årlige tilskudd som laga for å stimulere til gode miljøtiltak i jordbruket, tiltak en som bonde ikke er pålagt å gjøre gjennom annet regelverk. Søknadsbasen åpner 15. september, søknadsfrist er 15.10

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I år er det ingen store endringer i tilskuddsordningen og kart fra 2019 kan importeres. Vær oppmerksom på endringer i gardskart, arealer som ikke lenger holder kravet til innmarksbeite i gardskart kan det heller ikke søkes regionalt miljøtilskudd for!

I Oppdal arrangeres Drop-in dager der du enten kan ta med egen PC eller låne PC for å søke, med veiledning fra oss på landbrukskontoret.

DROP-IN dager med veiledning for å søke RMP:

Dato

 

Tidspunkt

 

Sted

 

Fredag 18.9

 

Kl. 09.00-12.00

 

Kommunestyresalen i Oppdal rådhus

 

Torsdag 24.9

 

Kl. 12.00-15.00

 

Kommunestyresalen i Oppdal rådhus

 

Mandag 12.10

 

Kl. 09.00-15.00

 

Kommunestyresalen i Oppdal rådhus

 

Ta med innlogging til Altinn og eventuelt egen PC.

Veilednignshefte for tilskuddsordnignen

Søknad skal leveres elektronisk via Altinn.


Publisert: 14.09.2020
Sist endret: 14.09.2020 14.35