Ingen nye smittede etter helga

12. januar: Det er ikke registrert nye smittende av covid 19 i Oppdal denne uken. Det ble mandag testet 55 personer. Av disse var ca. halvparten lokalbefolkning og halvparten arbeidsinnvandrere. Etter at en person ble testet positivt og en test var usikker etter innreise fra rødt land i helgen, sitter to personer i karantene. Den usikre og den smittede sitter i isolasjon. Vi forventer svar på kontrolltest på den usikre i kveld eller i morgen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Sentrale myndigheter har opprettet et innreiseregistreringssystem hvor det ligger en oversikt over hvor mange som kommer til Norge. Her kan man også se hvor mange som kommer til Oppdal, og siden 1. januar er det registrert i overkant av 100 personer som har meldt at de har oppholdsadresse i Oppdal. Dette er i all hovedsak personer som kommer til Oppdal for å arbeide.

Økt innreise til Oppdal betyr at det også er en økt fare for smitte. Det er derfor viktig at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for at karantenereglene overholdes.
Etter å ha konferert med Helsedirektoratet og statsforvalteren i Trøndelag ønsker koronagruppen å presisere innholdet i bestemmelsen om innreisekarantene som fremgår av covid 19-forskriften § 5. Her er hovedregelen at alle som kommer til Norge skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som kommer til Norge for å arbeide og som ved innreise dokumenterer at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Personer som kommer til Oppdal og skal i slik innreisekarantene kan ikke dele oppholdssted med andre som er i karantene, de kan heller ikke ha felles oppholdsrom hvor de oppholder seg.

Det er kun personer som kommer til Norge og er fra samme husstand som kan dele oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan heller ikke arbeide på en arbeidsplass der andre oppholder seg de 10 dagene de er i karantene. Det er den enkelte arbeids- eller oppdragsgiver som er ansvarlig for å legge til rette slik at de som kommer til Oppdal for å arbeide har tilfredsstillende oppholdssted for å gjennomføre karantene.

Det presiseres også at alle som kommer til Norge og er i innreisekarantene skal ta en test snarest mulig og senest innen 24 timer etter ankomst til Norge.

I forbindelse med jul- og nyttår var det mange tilreisende til Oppdal. Så langt ser det ut til at dette ikke har ført til økt smitte i Oppdal, noe som tyder på at alle, både tilreisende og innbyggerne våre er flinke til å overholde smitteverntiltak. Det er fortsatt mye smitte i kommunene rundt oss, og det er derfor viktig at vi fortsetter å overholde disse tiltakene.

I helgene fremover må vi regne med at flere vil komme til Oppdal, både våre fritidsinnbyggere og andre tilreisende. Koronagruppen har mottatt flere innspill på at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Slik smittesituasjonen er nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene.


Publisert: 12.01.2021
Sist endret: 12.01.2021 19.55