Ekstraordinære midler til kommunale næringsfond

Oppdal kommune har fått tilført ekstraordinære midler til kommunale næringsfond.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formål
Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

1.Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

2.Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte?
En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Oppdal/Rennebu kommune via www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra kommunalt næringsfond 2020. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Søknadsfrist 30.09.2020

Mer informasjon samt lenke til søknaden: https://www.nasjonalparkhagen.no/naeringsfond.html

Dersom du trenger du hjelp med å søke ta kontakt med næringshagen pr e-post


Publisert: 16.09.2020
Sist endret: 16.09.2020 10.35