TILSKUDD TIL IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT

Det er nå åpnet opp for å søke støtte til store idretts- og kulturarrangement som arrangeres 2. halvår 2020.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om ordningen

Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd av Oppdal kommune til større idretts- og kulturarrangement. Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

    • Budsjett.
    • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
    • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Søknadene lyses ut medio april og oktober, hvor man søker på arrangement som avholdes det påfølgende halvår. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Søknadene behandles av formannskapet etter forberedelse fra administrasjonen.

Søknad sendes ved e-post til post@oppdal.kommune.no eller ved post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. 

Frist: 30. April 2020. 

Oppdal kommune kan etter søknad tildele tilskudd over kommunens budsjett som ikke inngår i ordningen nevnt ovenfor. I hovedsak kan det søkes om støtte til tiltak innen idretts- og fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og tiltak som kommer barn og unge til gode. Søknad skal inneholde budsjett og beskrivelse av tiltaket. Søknad skal sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Søknadene behandles fortløpende gitt at de kan behandles administrativt. Alle søkere mottar skriftlig svar, normalt senest 4 uker etter at søknaden er mottatt.

Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 72401827, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no


Publisert: 14.04.2020
Sist endret: 14.04.2020 14.07