Tilskudd til idretts-/kulturarrangement

Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd til idretts- og kulturarrangement.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

    • Budsjett.
    • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
    • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Det kan i denne runden søkes på tiltak som avvikles i løpet av første halvdel 2019.

Søknad sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2.

Frist: 11 November.

Spørsmål rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, telefon: 72 40 18 27


Publisert: 05.10.2018
Sist endret: 05.10.2018 13.04