Ferdselsregler Hjerkinn skyttefelt sommeren 2017

Oppdaterte ferdselsreglene for vegene i tidligere Hjerkinn skytefelt i forkant av sommersesongen 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Stortinget vedtok i desember 2013at endelig avgjørelse om å opprettholde eller sanere Snøheimvegen skal utsettes til 2017, for å få et bedre grunnlag for å vurdere effektene av et skyttelbussregime. Stortinget bestemte at bruken av skyttelbuss inn til Snøheim skal videreføres i denne perioden og at vegen skal være stengt for privatbiler. All annen bruk og ferdsel (til fots, sykkel, hundespann, etc.) skal begrenses, i første omgang gjennom frivillige ordninger og bruk av informasjon. Innhentingen av kunnskap om trafikk og ferdselsutvikling skal videreføres. Ferdselsreglene tar utgangspunkt i dette vedtaket.

Ut fra Stortingets vedtak om først å prøve ut frivillige virkemidler for å regulere ferdselen i skytefeltet, hadde vi sommeren 2014 som mål å klargjøre reglene for ferdsel i området og registrere totalomfanget. Dette skulle danne grunnlag for vurderinger om det var behov for strengere ferdselsregler. Reglene ble videreført kun med mindre justeringer i 2015 og 2016, og videreføres tilsvarende for 2017.

Ferdselsreglene (.pdf)

 

Restriksjonsområdene er vist på kart som er lagt ut på nettsidene til Forsvarsbygg med mer informasjon om årets ryddesesong (www.forsvarsbygg.no/hjerkinn).


Publisert: 15.06.2017
Sist endret: 15.06.2017 12.25