Innføring av helseplattformen

Den 24.6.2021 vedtok Oppdal kommunestyre å utløse opsjon for Helseplattformen. Ei nedsatt prosjektgruppe har utarbeidet et forslag til styringsdokument for innføring av Helseplattformen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forslag til styringsdokument for innføring av Helseplattformen skal behandles

den 30. mai i Eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse

den 31. mai i utvalg for helse og oppvekst

den 2.6 i kommunestyret

I løpet av høsten 2022 vil kommunestyret få framlagt en sak om tjenesteavtale. Kommunen må ta stilling til om kommunen skal signere tjenesteavtale med Helseplattformen og gå inn i hovedprosjektet. Det er først da kommunen forplikter seg økonomisk til å ta sin andel av kostnader i innføringsarbeidet og kjøp av journalløsningen.

Det er forslått at Oppdal kommune tilslutter seg og tiltrer Helseplattformen 24.februar 2024.


Publisert: 24.05.2022
Sist endret: 24.05.2022 10.58