Hovedopptak kommunale og private barnehager

1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad sendes elektronisk via Barnehageportalen på Oppdal kommunes hjemmeside.
Vi oppfordrer alle som ønsker barnehageplass i løpet av barnehageåret 2021/22 til å søke innen 1.mars. Dette er en forutsetning for å utløse rett til barnehageplass og rett til å klage.

For barnehagene er det viktig å få en oversikt over søkerne for å kunne planlegge riktig bemanning gjennom året.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.


Publisert: 05.02.2021
Sist endret: 05.02.2021 15.05