Samiske kulturminner og kulturmiljøer - Utlysning av tilskudd

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer. Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Tilskudd - samisk fartøyvern. Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025.

Søknadsfrist: 1.november 2022

For mer informasjon se Sametingets nettside:

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samiske-kulturminner-og-kulturmiljoer/

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samisk-fartoyvern/

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.


Publisert: 13.10.2022
Sist endret: 13.10.2022 10.04